Incentive-reizen

Incentive -volgens Wikipedia een stimulans, aansporing, prikkel, drijfveer of motief- is een in het vooruitzicht gestelde beloning in de vorm van een goed of dienst voor een specifieke prestatie ter (tijdelijke) motivatie van bijvoorbeeld verkoopmedewerkers, tussenpersonen of afnemers. Het is een algemene term uit de motivatiepsychologie. Door de beloning en de daarmee samengaande erkenning wordt gewenst gedrag gestimuleerd. De beloning kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een geldbedrag, een cadeau, een uitstapje of reis.

Het spreekt voor zich dat een 'beloningsreis' een maatwerk-arrangement moet zijn. Belangrijk is hierbij om de belevingswereld en het verwachtingspatroon van de 'ontvanger van de incentive', de reiziger dus, als uitgangspunt te nemen. Dit houdt naar ons idee in dat het niet altijd ver, lang en exclusief dient te zijn. Ook dichterbij en met kleinere budgettenzijn mooie succesvolle arrangementen samen te stellen.